Snesere Bylaug har fået bevilget 20.000 kr. til en hjertestarter.

Flere oplysninger følger snarest.

Snesere Bylaug har fået bevilget 20.000 kr. i fondsmidler til køb af en hjertestarter.

Lørdag d.

...

Som vi tidligere har skrevet, har Snesere Bylaug fået bevilget 20.000 kr. i fondsmidler til køb af

...

Fredag d. 16. marts 2018 afholdes der generalforsamling i Snesere Bylaug i konfirmandstuen i

...
Fredag d. 16. marts 2018 afholdes der generalforsamling i Snesere Bylaug i konfirmandstuen i
...