Som vi tidligere har skrevet, har Snesere Bylaug fået bevilget 20.000 kr. i fondsmidler til køb af

...

Fredag d. 16. marts 2018 afholdes der generalforsamling i Snesere Bylaug i konfirmandstuen i

...
Fredag d. 16. marts 2018 afholdes der generalforsamling i Snesere Bylaug i konfirmandstuen i
...

Vi har modtaget nedenstående plakat fra Anne Grete Kamilles (og Kornmagasinet) og opfordrer hermed

...

adventskransP. g. a. coronarestriktionerne er det desværre ikke muligt at afholde juledekorationsaften hos Jane og

...