Fredag d. 29. marts 2019 afholdes den årlige generalforsamling i Snesere Bylaug i konfirmandstuen i præstegården.

Inden generalforsamlingen er der mulighed for at deltage i fællesspisning af smørrebrød klokken 18.30 . Vi bestiller 3 stykker uspecificeret smørrebrød til hver for 50 kr. Dette vil være med tilmelding og betaling til Janette på mobil 25 32 32 25 senest mandag d. 25. marts.

Generalforsamlingen starter kl. 19.30, og her serveres der hjemmebag og kaffe. Øl og vand kan købes til meget rimelige priser.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere

  3. Oldermandens beretning

  4. Regnskabet fremlægges

  5. Valg af laugsmænd (Jesper Jørgensen og Lisbet Skov er på valg)

  6. Valg af to suppleanter (Keld Andersen og Tine Gamsbøl er på valg)

  7. Valg af revisor og revisor suppl. (Anna Nielsen og Lars Geert-Jørgensen er på valg)

  8. Bestyrelsens ideer for 2019/2020:
     Sct. Hans fest
     Vinsmagning
     Sommergrillaftener
     Familiehyggedag
     Julearrangement
     Fastelavn
     Lokalt kulturelt arrangement
     Generalforsamling

  9. Forslag fra forsamlingen er velkomne.

10. Eventuelt.