Vi afholder den årlige generalforsamling i Snesere Bylaug

fredag d. 17. marts 2023 kl. 19.30

i konfirmandstuen i præstegården.

Inden generalforsamlingen er der mulighed for at deltage i fællesspisning af smørrebrød klokken 18.30. Der serveres 3 stykker uspecificeret smørrebrød samt en øl/sodavand til hver for 75 kr. Dette vil være med tilmelding og betaling til Janette Weng på mobil 25 32 32 25 senest tirsdag d. 14. marts.

Generalforsamlingen starter kl. 19.30, og her serveres der hjemmebag og kaffe. Øl og vand kan købes til meget rimelige priser.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere

  3. Oldermandens beretning

  4. Regnskabet fremlægges

  5. Valg af to laugsmænd (Lisbet Skov og Jesper Jørgensen er på valg)

  6. Valg af to suppleanter (Keld Andersen og Tine Gamsbøl er på valg)

  7. Valg af revisor og revisorsuppleant (Anna Nielsen og Lars Geert-Jørgensen er på valg)

  8. Bestyrelsens ideer for 2023/2024:
         Sankt Hans fest
         Sommergrillaftener
         Julearrangement
         Fastelavn
         Lokalt kulturelt arrangement
         Generalforsamling

  9. Forslag fra forsamlingen er velkomne

10. Eventuelt.

VEL MØDT TIL ALLE.