vejarbejdeskilt

Mandag d. 15. september 2014 begyndte NK-Forsyning arbejderne i forbindelse med kloakering af Åside, Askov og Snesere Torp. Vi vil forsøge at holde læserne orienteret om forløbet og eventuelle gener. Projektet forventes afsluttet d. 15. maj 2015.

Ledningsarbejdet er næsten færdigt i Snesere og Åside. I Åside mangler der noget jordarbejde ved åen og asfaltering af hullerne i vejen. Indmaden i den store pumpebrønd mangler vist også at blive installeret. De værste gener for trafikken skulle være ovre, men der bliver selvfølgelig nogle gener i forbindelse med asfalteringen af vejstykket over åen.

kloakrør