Tændt grill

Alle torsdage i juli samt de to første i august tændes grillen ved Tromlehuset, så den er klar til medbragt madkurv klokken 18.

Kom og spis sammen med dine naboer eller mød nogle andre, der også bor i byen. Vi starter op torsdag d. 2. juli. Sidste gang med fællesgrill bliver torsdag d. 13. august.