Snesere Bylaug har fået bevilget 20.000 kr. til en hjertestarter.

Flere oplysninger følger snarest.